Het jaar 2015 was een enerverend jaar dat volledig in het teken stond van ontwikkeling en groei op alle fronten. Het was tevens het tweede jaar van ons (korte) bestaan. Wij zijn nl. officieel gestart op 2 september 2013. Terugblikkend wil ik graag wat cijfers met jullie delen.

Groeiend aantal WerkVinders en WerkDoeners

Het aantal ingeschreven WerkVinders groeide met 280 naar 630. Het totaalaantal mensen in ons netwerk is ca. 860. Dit zijn mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij onze Stichting.

Het aantal WerkVinders dat een betaalde baan vond, groeide naar 130. Het werkelijke aantal is nog veel groter (geschat 180), maar niet alle WerkVinders melden dit bij ons. Dit betekent dat ca 21% van het totaalaantal geregistreerde WerkVinders een betaalde baan vond.
Het aantal vrijwilligers, ook wel WerkDoeners genoemd, groeide naar ca. 55 personen.

Onze activiteiten

In 2015 gaven wij 10 trajecten met in totaal 80 deelnemers. In totaal hebben wij 17 trajecten succesvol afgesloten, waaraan 136 WerkVinders hebben deelgenomen. Hiervan is 70% weer aan het werk!

Nieuw was het ZP-traject voor mensen die een eigen bedrijf willen starten. Er werden twee ZP-trajecten gegeven van ieder 10 weken met 18 deelnemers, waarvan er 6 (30%) ook daadwerkelijk een eigen zaak zijn begonnen. Bovendien staat er nog een aantal deelnemers in de startblokken om hun zaak te beginnen.

In 2015 zijn er 25 workshops gegeven met 190 deelnemers.
Er zijn ongeveer 100 mensen geholpen met het verbeteren van hun cv of LinkedIn profiel.
Wij hebben 7 open netwerkbijeenkomsten gehouden sinds de start in sept 2015.
Onze nieuwsbrief wordt elke 2 weken verstuurd.

100 keer vergaderen

Sinds de officiële opening is het bestuur 100 maal bijeengeweest in een bestuursvergadering en ons pand werd in 2015 maar liefst door 3200 mensen bezocht.
Het aantal deskundigen dat ons vrijblijvend helpen bij Trajecten en Workshops is gegroeid naar 40
Het UWV en de gemeente weten ons steeds beter te vinden en verwijzen naar ons door.

Al met al een geweldige inspanning voor een Stichting die draait op vrijwilligers, waarbij niemand betaald wordt. Maar, het de overheden ca 2.600.000,- euro wel oplevert aan uitkeringen die niet meer betaald hoeven te worden.
Blijkbaar is er een enorme behoeft aan aandacht door mensen die uit eigen ervaring weten dat werkloos zijn geen pretje is.

Namens het bestuur wil ik alle mensen die ons, maar ook zichzelf, een dienst hebben bewezen enorm bedanken voor hun geweldige inzet.
Michael Scholte,
Lid van het Bestuur