We krijgen veel positieve reacties van deelnemers aan de Workshops Trajecten, Hulp bij … en andere activiteiten. We willen graag met iedereen delen waarom zij zo enthousiast zijn. Wil jij ook jouw ervaring delen? Stuur dan een mail naar communicatie@werkvinden2punt0.nl. Je kunt zelf een tekst aanleveren of het communicatieteam kan daarmee helpen. Foto en achternaam hoeven niet gepubliceerd te worden als je dat niet wilt.

Een deelnemer over coach NellySarpong-van der Krogt:

Nelly is een genie in het in kaart brengen van het probleem en moedigt je aan om op je eigen manier een oplossing te vinden.

Lenie Walburg was een poosje vrijwilliger bij WerkVinden2.0:

Het is een gedreven club en zij stralen echt energie uit, zetten mensen in hun kracht. Dat is de basis van het succes.

Ernst Jan Nieuwland over het Traject:

Ik ben zeer positief verrast door de kwaliteit van de workshops (professioneel, inspirerend en doelgericht) en de betrokkenheid, het enthousiasme en de gedrevenheid van de vrijwilligers.

Yvonne Bánsági was gastvrouw bij WerkVinden2.0:

Bij WerkVinden2.0 werd ik hartelijk ontvangen door mensen die weten en voelen wat je doormaakt als je ineens op straat staat. Dat geeft me veel steun.