Stichting WerkVinden Alphen is groot geworden dankzij de inspanningen van al onze vrijwilligers. Vanaf het prille begin hebben we onze activiteiten uitgevoerd in teamverband.
Je komt bij een groep gelijkgestemden die elkaar goed aanvoelen en dezelfde interesse heeft. Het vervelende gevoel uitgerangeerd of niet meer geaccepteerd te worden, voorkom je door actief bij ons mee te doen.
Bovendien wordt op deze manier voorkomen dat activiteiten moeten worden gestopt zodra iemand werk heeft gevonden. Als iemand het team verlaat, worden de activiteiten gewoon opnieuw verdeeld over de teamleden waarna alles weer door loopt.

Inzet van jouw talenten

Kijk hieronder eens in het overzicht van alle teams die er bij WerkVinden Alphen actief zijn. Er zit altijd wel een team bij waar jij met jouw kennis, kunde, kwaliteiten en talenten optimaal tot je recht komt! Of in een team waar jij het nodige kunt leren omdat die activiteiten aansluiten bij het werk dat jij in de toekomst wilt gaan doen. Het overbrugt een mogelijk gat in jouw cv en je bent door die extra ervaring meteen van meer waarde voor jouw toekomstige werkgever.

Alfabetisch overzicht van onze teams

Bij WerkVinden Alphen zijn diverse teams actief.

  Bestuur

  Het doel van het bestuur is het met elkaar organiseren van de activiteiten van de Stichting WerkVinden Alphen zodanig dat alles soepel verloopt, aan de kernwaarden van de Stichting wordt voldaan en de geformuleerde doelstellingen worden behaald. Mensgericht, integer en professioneel. Samen op weg naar werk!

  Hiertoe wordt elke team binnen de Stichting gecoördineerd door een van de bestuursleden.

  enveloppe: infoannotekenwerkvinden2punt0.nl

    Evenemententeam

    Doel van het team is het promoten van de Stichting WerkVinden Alphen bij werkzoekenden en het verbinden van de WerkVinders binnen en met de Stichting. Het laatste door het organiseren van Netwerkborrels en lunches. Daarnaast zal men waar het nuttig is aanhaken een evenementen-organisatie van derden, zoals de Week van het Werk, Walk & Talk, Banenmarkt, etc.

    Voor dit werk heb je goede sociale vaardigheden, kunt plannen en organiseren, je bent flexibel en hebt kennis (of wilt dit opdoen) van evenementen organiseren. Het is werk wat vaak per activiteit in petit comité wordt uitgevoerd.

    enveloppe: evenementenannotekenwerkvinden2punt0.nl

      Financiële team

      Doel van het team is het inzichtelijk krijgen van de financiële positie en draagkracht voor continuering en uitbouw van Stichting WerkVinden Alphen.
      De Financiële administratie behelst het beheer, de planning en rapportage van alle financiële aangelegenheden. Daarnaast zorgdragen voor kloppende balansen en betrouwbaarheid in de uitvoering van de boekhouding. Binnen de Stichting zijn uiteraard de nodige geldstromen welke het team optimaal dient te regelen, zoals: betalingen van trainingen, cursussen, ledenpassen e.d., controle van facturen en bankafschriften, alsook de controle van de declaraties en uitvoer van de betalingen.In dit team dien je te beschikken over boekhoudkundige of financiële kennis, accuratesse en je bent assertief en integer.

      enveloppe: financienannotekenwerkvinden2punt0.nl

        Team Aanbod

        Het team Aanbod kent naast het gelijkluidende team ook veel specialisten. Het team zorgt voor de coördinatie van het gehele aanbod en organiseert de lezingen, workshops, trajecten en cursussen in samenspraak met de gekozen specialist, Voor dit team zoeken we met name mensen die het leuk vinden om zaken te organiseren en niet bang zijn om de telefoon te pakken. Je zal een deel van het werk samen met je teamgenoten uitvoeren, maar een deel kan je ook zelfstandig oppakken wanneer het je het beste uitkomt. Thuis of op ons kantoor. Wat je maar wilt.

        enveloppe: workshops@werkvinden2punt0.nl

          Team Communicatie

          Het team Communicatie is verantwoordelijk voor het bedenken, uitvoeren en evalueren van de in- en externe communicatie door:
          a.  bewaking huisstijl
          b.  opstellen en verzenden persberichten
          c.  ontwikkeling drukwerk zoals flyers, banners, folders, visitekaartjes
          d.  bijhouden social media delen (LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube, etc.)
          e.  maken van foto’s en video’s
          f.  content verzorgen en plaatsen op de website
          g.  verzorgen van de twee-wekelijkse Nieuwsbrief

          Voor dit team heb je uiteraard goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden nodig alsook wat affiniteit met Social Media. Voor de communicatie van trainingen, lezingen e.d. werk je nauw samen met het Aanbod team, waardoor er soms deadlines zijn te halen. Nog een paar kenwoorden in dit team zijn planmatig, nieuwsgierig, accuraat en flexibel. Ook hier zal je een deel van het werk samen met je teamgenoten uitvoeren en een deel kan je zelfstandig oppakken wanneer het je het beste uitkomt. Thuis of op ons kantoor. Wat je maar wilt.

          enveloppe: organisatieteamannotekenwerkvinden2punt0.nl

            Team Externe Betrekkingen

            Doel van dit team is het in kaart brengen van onze externe stakeholders en het aangaan en onderhouden van een goede relatie, om op deze wijze het draagvlak van de Stichting WerkVinden Alphen in de regio te vergroten, alsmede het verkrijgen van subsidiëring uit fondsen, sponsoring en andere bijdragen.
            Het team doet dit door het leggen, onderhouden en beheren van externe contacten uit bedrijfsleven, politiek, onderwijs, subsidieverstrekkers, overheid, specialisten, etc.
            Het team bezoekt externe stakeholders evenementen en netwerkbijeenkomsten. Het spreekt voor zich dat je voor dit team communicatief vaardig en een kei in netwerken bent. Daarnaast heb je kennis van de arbeidsmarkt in de regio, en ben je ondernemend en flexibel.

              Team Organisatie en ICT

              Organisatie en ICT kent een drietal teams: Office Management, Proces Management en ICT en heeft tot doel het ondersteunen van de organisatie om missie, visie, waarde en speerpunten te realiseren.

              Office Management verzorgd de dagelijkse gang van zaken in ons kantoor. Als gastvrouw ontvangt je mensen die het pand binnenstappen en je bent ons visitekaartje. Je stelt mensen op hun gemak, luistert naar hun verhaal, geeft uitleg over het concept van de Stichting en kijkt bij wie ze binnen de organisatie moeten zijn voor verdere hulp. Daarnaast verzorg je de koffie en met je teamgenoten zorg je dat het kantoor een prettige omgeving blijft. Het is binnen het werk nodig dat je klanten vriendelijk benaderd en weet hoe wij werken (dat leren we je natuurlijk). Daarnaast is het noodzakelijk dat je met een PC kunt omgaan.

              enveloppe: gastvrouwenannotekenwerkvinden2punt0.nl

              Voor Proces Management is de belangrijkste taak het beheren en optimaliseren van de processen binnen en tussen de teams, waarin ieder duidelijk weet wat van hem/haar verwacht wordt en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. De focus ligt hierbij op het continue verbeteren en verder professionaliseren van de organisatie. Als je iets van Proces Management of Administratieve Organisaties weet kunnen wij je goed gebruiken.

              ICT houdt zich bezig met informatie- en communicatietechnologie. Binnen het team wordt gewerkt aan het gehele scala van ICT-beheer, van beheer van de werkplekken, het netwerk en telefonie tot het technisch beheer van de Website. De activiteiten die het team uitvoert, zijn vaak onzichtbaar. Totdat er zich technische computerproblemen voordoen en er ineens een team van experts blijkt te zijn.
              Door het concept van Stichting WerkVinden Alphen is er meer verloop dan bij andere organisaties, Daarom is het van belang dat je de wijze waarop het beheer wordt uitgevoerd ook goed weet te documenteren.

              enveloppe: ict-teamannotekenwerkvinden2punt0.nl

               

                WebTech-team

                ‘WebTech’ers’ houden de website in de lucht en up-to-date. Het team maakt regelmatig een back-up, zodat er niks aan de hand is bij een calamiteit. Beveiliging is een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen beveiliging van gegevens die in de website zijn opgeslagen, maar ook tegen aanvallen van buitenaf. Tientallen keren per week vallen hackers uit alle delen van de wereld de site aan. Zelfs een keer vanuit het Kremlin.

                enveloppe: webtechteamannotekenwerkvinden2punt0.nl