Peter van der Veer, nieuwe voorzitter WerkVinden Alphen!

Peter van der Veer maakte kennis met WerkVinden 2.0 toen hij op verzoek van het UWV zijn CV in een modern jasje liet gieten. Peter is 62 en heeft na zijn studie Informatie en Bedrijfskunde ruim 25 jaar ervaring op gedaan bij bedrijven als Berenschot, Fokker, ING, Billiton, Saint Gobain en o.a. V&D. Peter heeft management functies vervult op het snijvlak van organisatie en informatie technologie. Zijn interesse gaat uit naar de vraag hoe computers het beste ingezet kunnen worden om bedrijfsprocessen beter te laten verlopen. Recent is hij begonnen met een traject bij de Universiteit Leiden om onderzoek te doen naar vraagstukken met betrekking tot Bestuurlijke integriteit. Peter heeft naast zijn werkzaamheden ervaring opgedaan in bestuurlijke functies voor o.a. de Raad voor Ondernemend Zoetermeer. Als voorzitter van WerkVinden 2.0 wil hij zich vooral inzetten voor de unieke positie die de Stichting WV 2.0 inneemt, het ondersteunen van het Bestuur en de specifieke behoeften van werkzoekenden in Alpen aan den Rijn en omstreken.