Jan Mulder ging in augustus 2016 het avontuur aan. Hij startte als interim-voorzitter van WerkVinden Alphen. Voor een paar maanden, tot 1 januari 2017. Maar het zijn er voor Jan veel meer geworden. Na 15 maanden neemt hij afscheid van onze organisatie. “Het is tijd voor iets nieuws, zowel voor mij als voor WerkVinden.”

Een lezing over Social Media en diverse workshops die hij gaf aan WerkVinders, WerkDoeners en bestuursleden vormden zijn kennismaking met WerkVinden Alphen. “Het viel mij op dat er binnen de organisatie dingen beter geregeld konden worden. Ik ben iemand die dat niet voor zich houd maar dat gewoon uitspreekt. Dat viel op. Het toenmalig bestuur was op zoek naar een nieuwe voorzitter in verband met het vertrek van oprichter en voorzitter Jos van Velzen. Toen zij mij voor deze functie vroegen heb ik volmondig ja gezegd. Als je commentaar hebt en A zegt moet je ook B zeggen en de schouders  eronder zetten. Samen met mede interim-voorzitter Ronald Rops besloot ik deze uitdaging aan te gaan”, zegt Jan Mulder.

Focus veranderen

Tijdens zijn interim voorzitterschap heeft hij de nadruk gelegd op het veranderen van de focus van de organisatie. “WerkVinden Alphen was vooral naar binnen gericht. Veel energie ging naar het administreren en vastleggen van zaken. Nu treden wij actiever naar buiten. Ook was het zittende bestuur nauw bij de dagelijkse gang van zaken betrokken. Op zich niet verkeerd maar ik hou meer van bestuur op afstand. Operationele beslissingen en zaken zoveel mogelijk overlaten aan de mensen op de werkvloer. Onze WerkDoeners, mensen die graag hun kennis delen en nieuwe dingen willen leren. Een voorzitter hoort volgens mij een helikopterview op de organisatie te hebben en te houden. Samen met het bestuur heb ik dit gedachtegoed vorm kunnen geven.”

Genoten

Het enthousiasme en de inzet van de vrijwilligers van WerkVinden Alphen is volgens Jan uniek. “Het is mooi om te zien hoe mensen samenwerken bij het zoeken naar werk. Elkaar tips geven en nieuwe vaardigheden aanleren om hun kansen op betaald werk te vergroten. Maar er is ook een luisterend oor voor elkaar. Dat sociale aspect is voor mij heel belangrijk. Van die openheid heb ik echt genoten.”

Nieuwe tijden

Een belangrijke reden voor het neerleggen van zijn interim voorzitterschap is een grote klus die hij met zijn eigen bedrijf heeft binnengehaald. “Ik ben benaderd door het Andreas College in Katwijk om het informatica onderwijs te vernieuwen. Daarnaast geeft ik informatica les aan havo/vwo leerlingen van Pieter Groen in Katwijk aan Zee. Leuk om te doen en iets nieuws voor mij.”

Een andere reden voor zijn afscheid is de nieuwe koers die WerkVinden Alphen gaat varen. “Je ziet dat de economie en de arbeidsmarkt aantrekken. Daardoor zitten er minder mensen en WerkDoeners zonder werk. Dat betekent dat de deelname aan onze workshops, trainingen en cursussen terugloopt. Om dit het hoofd te bieden heeft het bestuur een nieuwe toekomstvisie en werkwijze opgesteld. Dat vraagt de volledige inzet van iedereen. En de volle aandacht van de voorzitter. Die aandacht kan ik niet voldoende geven. Niet zoals WerkVinden die verdient” aldus Jan Mulder.

Hoogtepunten?

Een duidelijk hoogtepunt uit zijn periode als interim voorzitter heeft Jan niet. “Ik heb altijd lol gehad in mijn taak en ben blij met wat ik heb mogen doen. Je kan echt zeggen dat ik het met plezier en genoegen gedaan heb.”

Op de kerstborrel van WerkVinden, op donderdag 14 december, is het mogelijk om Jan Mulder persoonlijk de hand te schudden.