Voor 50-plussers is het extra lastig om werk te vinden. Daarom heeft de overheid een aantal bijzondere regelingen en uitkeringen voor deze werkzoekenden.

50+

Regelingen en activiteiten

Er zijn diverse regelingen en activiteiten om het oudere werkzoekenden makkelijker te maken weer aan het werk te komen. Voor de werkzoekende zelf zijn er bijvoorbeeld de scholingsvouchers. Voor werkgevers en intermediairs zijn er regelingen die financieel voordeel opleveren, waardoor het makkelijker wordt om iemand van boven de 50 toch aan te nemen. Dat zijn regelingen als proefplaatsingen, mobiliteits-bonus en compensatieregelingen.

Deze regelingen moeten natuurlijk altijd in samenspraak tussen werkgever en werknemer worden aangevraagd. Daarom is het van belang dat je deze mogelijkheden al tijdens je sollicitatieprocedure met de nieuwe werkgever bespreekt. Dat kan net het zetje geven om met jou door te gaan.
Klik hier voor informatie over deze regelingen.

Uitkeringen voor langdurig werkzoekende 50-plussers

Voor werkzoekenden van 50 jaar of ouder bestaat er na hun werkloosheidsuitkering een IOAW of IOW-uitkering.

Uitkeringen voor zelfstandige 55-plussers

Voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder die onvoldoende inkomsten hebben uit hun bedrijf, is er de IOAZ uitkering.