WerkVinden Alphen is hèt platform voor iedereen die op zoek is naar werk. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitkeringsgerechtigden, bijstandsgerechtigden, ondernemers of ZZP-ers. WerkVinders (zo noemen wij werkzoekenden die staan ingeschreven) staan er dankzij dit mooie initiatief niet langer alleen voor. Samen op weg naar werk!

In het concept van WerkVinden Alphen wordt iedere werkzoekende uitgedaagd om de eigen talenten te onderkennen en daarmee aan de slag te gaan. In dit concept kan men de eigen talenten ten volle benutten en ontplooien terwijl men tegelijkertijd anderen helpt om zichzelf verder te ontplooien.

Benieuwd? Meld je nu aan en kom vrijblijvend langs. Inschrijfformulier

De gegevens op het hierbij gesloten inschrijfformulier zijn benodigd voor de inschrijving van elke WerkVinder bij de Stichting WerkVinden Alphen. Wij verzoeken je deze gegevens volledig en nauwkeurig in te vullen. Het invullen van een inschrijfformulier verplicht u tot niets.

Alle informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De Stichting WerkVinden Alphen respecteert de privacy van de bezoekers en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden gebruikt en bewaart om de aanmelding zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw aanmelding of op grond van een wettelijk voorschrift.